สถานที่น่าท่องเที่ยวในประเทศประเทศอินเดีย

ทัชมาฮาลสถานที่ที่น่าไปเมื่อมาเยี่ยมประเทศอินเดีย ทัชมาฮาลสามารถเรียกอีกชื่อนึงว่า อนุสรณ์สถานที่ความรักเป็นอนุสรณ์สถาน ตั้งอยู่ที่เมืองอัครา ริมฝั่งแม่น้ำยมุ


ในประเทศประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ที่จัดอยู่ในหมู่ 7 สิ่งอัศจรรย์ของโลก เป็นหลุมฝังศพหินอ่อนสีขาว หินแลง แต่งแต้มดับด้วยเครื่องเพชร พลอย หิน โมรารวมทั้งเครื่องเพชรพลอยจากมิตรในแต่ละประเทศ กว้างและก็ยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร รอบๆข้างหน้ามีทัชมาฮาลมีสนามที่กว้าง มีทางเดินสู่ตึก 4 ทาง มีน้ำพุและก็สระเรียงยาว ใช้เวลาสำหรับเพื่อการสร้างถึง 22 ปี ตามแบบสถานที่ปัตชูรรมโมกุลของประเทศอินเดียแล้วก็อาหรับอิหร่านนมุสลิม ใช้ช่างรวมทั้งคนงานการผลิตสูงถึง 20,000 คน ทุกรูปทรงของหลุมฝังศพมีความสมมาตรในทุกๆส่วนรวมทั้งละเอียดอ่อนงดเว้นงานที่สุด ถูกทำขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพัตราธิราชชาห์ ชะฮัน ผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของท่าน นามว่า มุมตัซ มาฮาล ซึ่งสินพระชนมายุ ภายหลังจากการให้กำเนิดผู้สืบสกุลผู้ที่ 14 เพียงแต่ 60 นาที การถึงแก่กรรมของพระมเหสีที่เป็นสุดที่รักมากมายที่อยู่รับประทานร่วมกันมาถึง 18 ปี ทำให้สมเด็จพระพระราชาธิราชชาห์ ชะฮัน เศร้าโศกอยู่ถึง 2 ทศวรรษ ราชสมบัติจำนวนมากของท่านหมดไปกลับการผลิตอนุสรณ์สถานที่ความรักของทั้งคู่ ภายหลังจากสร้างทัชมาฮาลเสร็จในปี คริสตศักราช 1658 พระลูกชายองค์ที่ 1 นามว่า ออรังเซบ ได้มีความคิดเห็นว่าพระพ่อใช้ทรัพย์สินไปๆมาๆกมายมากมาย ก็เลยได้คิดชิงบัลลังก์จากพระพ่อแล้วได้จับสมเด็จพระพระราชาธิราชชาห์ ชะฮัน ไปขังในป้อมอัครา สมเด็จพระจักรพัตราธิราชชาห์ ชะฮัน ทำเป็นเพียงแต่ยืนเขย่าเท้าดูมายังทัชมาฮาลแล้วก็รำพึงรำพันถึงพระมเหสีมุมตัซ มาฮาล ผ่านกรงเหล็กที่ถูกขังอยู่ทุกๆวัน ทุกๆวันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานถึง 8 ปี และก็ได้สวรรคตลงในช่วงคริสตศักราช 1666 ถึงแม้ยามที่ท่านสินพระชนมพรรษาเวลาก่อนท่านสิ้นลม ก็ยังดูมาที่อนุสรณ์สถานที่นี้ โดยที่มือยังคงจัดกรงเหล็กไว้ ก่อนตายจิตใจท้ายที่สุด พระศพของท่านได้ถูกเอามาติดตั้งเอาไว้ในทัชมาฮาลใกล้เคียงพระมเหสีที่ท่านทรงรักตลอดไป ปัจจุบันนี้ ทัชมาฮาลจะสวยสดงดงามมาในตอนตะวันขึ้นรวมทั้งดวงอาทิตย์ตกเพราะเหตุว่าแสงสว่างจากดวงตะวันส่องมากมายระทบกับหินอ่อนสีขาวนวลเป็นภาพที่ติดตึงใจมาก แม้มาท่องเที่ยวประเทศอินเดียแล้วไม่มาดูทัชมาฮาลที่เป็นเยี่ยมในสิ่งมหัจรรย์แล้วหลังจากนั้นก็น่าจะมาไม่ถึงแน่ๆ

 

 

 

Author: Jeanette Montgomery